TOMBOLA ANIVERSARĂ ARIKAN 23

Formular de inscriere

Dacă reprezentați

Asociația de proprietari sau Societate Comercială

 

Avem plăcerea să vă invităm să participați la

”TOMBOLA ANIVERSARĂ ARIKAN 23”

organizată de ARIKAN SERV SRL.

 

Contractați lucrări sau servicii de:

 • interfonie
 • sisteme de supraveghere video
 • sisteme antiefracție
 • sisteme de control acces
 • iluminat
 • automatizări

 

în perioada:

16 Noiembrie 2020 – 15 Mai 2021

Contractați o lucrare, primiți două!

Veți beneficia de:

 • Siguranță și confort sporit
 • Controlul evenimentelor și siguranță în fața vizitatorilor nepoftiți
 • Discounturi sau gratuitate la lucrările următoare 

Vor fi oferite 3 PREMII extrase câte unul la fiecare 2 luni.

Fiecare premiu va consta in gratuitate sau discount la contractarea de lucrări sau servicii in perioada de 3 luni imediat următoare fiecarei extrageri.

 

Formular de inscriere


Regulament

cu privire la desfășurarea campaniei ”TOMBOLA ANIVERSARĂ ARIKAN 23”

 

 1. ORGANIZATORUL
  • Organizatorul campaniei ”TOMBOLA ANIVERSARĂ ARIKAN 23”, denumită in continuare “Campania”, este ARIKAN SERV SRL, denumită in continuare “Organizatorul”, cu sediul in ORADEA, Str. Aviatorilor 52A, identificată cu J05/1030/1997, CUI RO9655497, reprezentată de dl. Tibor CSUCSUJ, in calitate de administrator.
 2. DURATA
  • Campania se va desfășura in perioada 16 Noiembrie 2020 – 15 Mai 2021.
 3. PARTICIPAREA
  • Pot participa la campanie clienții (societățile comerciale si asociațiile de proprietari) care in perioada campaniei vor contracta și vor achita integral lucrări sau servicii (interfonie, sisteme de supraveghere video, sisteme antiefracție, sisteme de control acces, iluminat, automatizări).
 4. PREMII
  • Vor fi oferite 3 (trei) premii, câte unul la fiecare 2 luni.
  • Fiecare premiu va consta in gratuitate sau discount la contractarea de lucrări sau servicii in perioada de 3 luni imediat următoare fiecărei extrageri, pentru reducerea valorii acestor contracte, astfel:
   • Lucrări noi – se va reduce valoarea lucrării noi cu valoarea lucrării executate
   • Mentenanță – 4 trimestre gratuite pentru perioada inițială de contract (trimestrele 3, 5, 7, 10)
   • Smartview – 6 luni gratuite in primii 3 ani (lunile 5, 10, 15, 20, 25, 30)
  • Premiile de care nu s-a beneficiat in perioada aferentă (3 luni) iși pierd valabilitatea.
  • Valoarea reducerii nu poate depăși valoarea lucrării noi.
  • Valoarea reducerii nu poate depăși valoarea lucrării efectuate in perioada campaniei.
  • Valoarea maximă a reducerii pentru un client este de 5.000 lei.
 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
  • Clienții care se califică vor completa formularul de pe site-ul arikan.ro din secțiunea Tombola in cursul etapei de 2 luni in care au incheiat contractul.
  • Organizatorul va intocmi lista cu participanții calificați in Campanie, iar in baza numărului de ordine din listă se va face câte o extragere prin intermediul site-ului random.org in termen de 5 zile de la incheierea fiecărei etape de 2 luni.
  • Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul arikan.ro, pe canalele electronice folosite și la sediul Organizatorului.
 6. INCETAREA CAMPANIEI
  • Organizatorul iși rezervă dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării acesteia, iar incetarea va fi adusă la cunoștința participanților și a publicului prin intermediul site-ului arikan.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectivă.
  • Campania poate inceta in caz de forță majoră sau in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua, sau in cazul schimbării cadrului legislativ.
 7. TEMEIUL LEGAL
  • Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață.

Câștigători

 • Etapa 1 (16.11.2020 – 15.01.2021)

A.P. „Progresului 83” – Str. Progresului nr. 83, Oradea, beneficiază de gratuitate la următoarea lucrare contractată

 


Formular de inscriere

pentru clienții care au incheiat un contract in perioada de desfășurare a Tombolei


Oferta optimă și accesibilă

Consultanții noștri îți trimit propuneri avantajoase și potrivite nevoilor tale.

Cere ofertă

Tombola Aniversară

ARIKAN 23

Vezi detalii