În perioada actuală plină cu incertitudini, avem nevoie să ne știm familia și locuința în siguranță pentru a fi în controlul evenimentelor. Pentru aceasta tot mai multe asociații de proprietari decid să-și monteze sisteme de supraveghere în condominiu, fapt ce naște o serie de întrebări.

1. Când poate Asociația de proprietari monta camera de supraveghere?

Decizia de a monta un sistem de supraveghere video la bloc trebuie luată de asociația de proprietari, iar la baza acestei decizii trebuie să existe un interes legitim.

Dacă asociația de prorietari identifică o problemă (de exemplu: cresc actele de furt, vandalism și violență din zonă) sau apare dorința proprietarilor de a-și securiza condominiul, este cosiderat un interes legitim pentru a monta camera de supraveghere.

2. Este necesar acordul tuturor locatarilor pentru a instala camere de supraveghere?

Decizia de a se monta camera de supraveghere se supune aceluiași regim de aprobare ca și majoritatea deciziilor ce se iau în cadrul unei asociații de prorietari. Dacă majoritatea, conform legii, este de accord, minoritatea acceptă.

3. Se pot opune locatarii la montarea camerelor?

În foarte multe scări de bloc întâlnim locatari care se opun la mai toate proiectele asociației, dar mare parte a hotărârilor se pot lua de majoritatea simplă a locatarilor sau a celor prezenți la ședință. Locatarii nu se pot opune la montarea camerelor dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele criterii:

  • Majoritatea proprietarilor, conform legii, au fost de acord să se monteze camerele;
  • Camera video este montată pe proprietatea comună și nu permite să se vadă în apartamentul cuiva când se deschide ușa;
  • Toate persoanele care intră în bloc au fost avertizate de existența camerelor de supraveghere;

4. Unde și câte camere se montează?

Camerele de supraveghere se montează la locuri vizibile, de regulă în spațiile comune, cum ar fi: intrarea în bloc, zona de acces la lift, scara ce duce la primul etaj, casa liftului, parcările prorietarilor, accesul la casieria asociației. În afară de aceste spații se pot monta camere și în alte locații unde consideră proprietari că este necesar.

Numărul camerelor trebuie stabilit prin raportare la scopul și la locația supravegheată astfel încât asociația de proprietari să-și îndeplinească interesul legitim.

Instalarea camerelor la fiecare etaj nu este recomandat dar nici interzis, depinde de nevoia de securitate a locatarilor.

5. Unde se monteză dispozitivul de stocare și cine acces la imagini?

Este evident că dispozitivele de înregistrare nu se pot regăsi în apartamentul vreunuia dintre proprietari. O soluție bună este amplasarea DVR/NVR-urilor în biroul utilizat de conducerea asociației de proprietari. Dacă nu există un atare spațiu, atunci ele pot fi stocate într-un spațiu special, complet securizat, sau protejat în cloud.

Păstrarea înregistrărilor nu se poate face pentru perioade foarte lungi de timp. Se recomandă asociațiilor de proprietari ca perioada de stocare a imaginilor să nu depășească 30 de zile. Accesul la imagini trebuie să poată fi făcut numai de către câteva persoane, dinainte stabilite.

Se recomandă, de asemenea, securizarea accesului via internet, folosirea unor parole solide și accesarea doar atunci când se produc evenimente care fac necesară vizualizarea imaginilor. Deci, nu pentru spionarea vecinilor.

Asociațiile de prorietari au obligația de a preda înregistrările poliției la solicitarea acestora.

6. Unde este interzisă folosirea imaginilor de pe camere?

Continuând ideea de mai sus, camerele nu pot fi folosite decât în scopurile pentru care au fost montate. Din moment ce asociația a stabilit necesitatea unui sistem video pentru motive de siguranță și securitate, cum s-ar încadra în acest interes legitim ideea de a spiona vecinii sau de a folosi imaginile pentru a vedea câți intră și câți ies din cutare sau cutare apartament?!

7. Drepturile locatarilor.

Legislația de protecția datelor le recunoaște persoanelor vizate de prelucrări mai multe drepturi specifice. Unele dintre ele se transpun și în cazul de față. În primul rând, locatarii au dreptul de acces la datele prelucrate. Dar numai la datele care îi privesc pe ei, nu și pe alții. Atunci când se montează sistemul de supraveghere, asociația trebuie să facă o informare către toți cei din bloc.

De asemenea, au dreptul să li se răspundă la solicitări de către asociația de proprietari.

În cazul montării sistemelor de supraveghere video, asociația de proprietari trebuie să rezolve o serie de provocări. Pe de o parte este dorința de securitate și confort a proprietarilor, pe de altă parte sunt provocările de ordin tehnic și financiar privind instalarea și exploatarea în siguranță a dispozitivelor, toate acestea coroborate cu prevederile legale în domeniu.

Varianta optima pentru asociațiile de proprietari este selectarea unui partener de încredere, cu experiență, care poate soluționa multiplele provocări, astfel încât beneficiarii să fie în permanență în controlul situațiilor neprevăzute.

Apelând cu încredere la specialiștii Arikan Serv veți beneficia și dumneavoastră, ca și mulți alții în ultimii 23 de ani, de un plus de valoare prin sporirea securității și confortului din locuințe.

 

Pentru soluții de la profesioniști contactați-ne telefonic la 0733 067 600, urmăriți-ne pe Facebook  www.facebook.com/arikan.ro și Youtube https://www.youtube.com/channel/UCliVjk0WysOU5V4Ts6IJLBg

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.